Toegangscontrole

Toegangscontrole

Toegangscontrole

Een toegangscontrolesysteem beschermt mensen, voorwerpen en informatie tegen ongeoorloofde toegang op basis van het principe:

Wie                      * Persoon
Waar                    * Ruimte
Wanneer             * Tijd

Een toegangscontrolesysteem stuurt veelal gecontroleerd diverse elektrische vergrendelingen aan.
Men kan hierbij denken aan een elektrische sluitplaat, elektromagneet, elektrisch slot, pengrendels maar ook elektrisch gestuurde tourniquets, slagbomen, rampalen, schuifpoorten en speedgates.

Elektrisch gestuurde sluitingen bieden een breed scala aan mogelijkheden waaronder het integreren in  brand- en inbraakmeldsystemen, toegangsverlening- en tijdregistratiesystemen, bezoekers managementsystemen, parkeerbeheer enz.

Identificatie voor autorisatie kan onder andere plaats vinden middels een kaart/taglezer, vingerafdruklezer, irisscan lezer enz.
Autorisatie vindt plaats in een beheerssysteem waarin alle gebruikers zijn ingevoerd. Binnen dit beheersplatform worden de autorisatieniveaus, tijdzones e.d. vastgelegd.

Indien er voor een terrein of object een bepaald beveiligingsniveau (VRKI) is vastgesteld, dan zal het  toegangscontrolesysteem geen nadelige invloed hebben op de bouwkundige, organisatorische en elektronische maatregelen in die bewuste klasse.

Aan capaciteit, projectering, uitvoering en beheer van vluchtdeuren mogen geen concessies worden gedaan. Onvoorwaardelijk geldt dat vluchtdeuren onder alle omstandigheden zonder sleutel snel geopend kunnen worden in de vluchtrichting.

Alle elektrische deurvergrendelingen in de vluchtroute functioneren volgens het ruststroom principe. Dit betekent dat de vergrendeling wordt ontgrendeld bij spanningsonderbreking. Deze eis staat vaak haaks op de wens vanuit toegangsbeheersing waarbij men uitgaat dat een deur onder geen beding mag worden ontgrendeld als de stroom wegvalt.

 

LanckerWolters is gespecialiseerd in de meest voorkomende merken, denk hierbij aan:
• Honeywell ProWatch
• Keyprocessor
• Paxton Net2
• Brivo
• OpenPath