Service & onderhoud

onderhoud

Service & onderhoud

Service & Onderhoudsprogramma’s

Van technische beveiligingssystemen wordt een hoge mate van bedrijfszekerheid verwacht. Periodiek onderhoud is dan ook noodzakelijk om de betrouwbaarheid te kunnen garanderen waardoor de continuïteit wordt gewaarborgd.

Dit betekent voor u minder ongewenste meldingen en storingen, lagere reparatiekosten en controle over uw onderhoudsbudget. Verder monitoren wij periodiek of de getroffen maatregelen nog steeds in relatie staan met het risico en/of deze maatregelen nog voldoen aan de laatste regelgeving en beveiligings- en veiligheidsfilosofie.

Bij het afsluiten van een onderhoudscontract heeft u, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, het recht om gebruik te maken van onze servicedienst.

Wij beschikken over een landelijk dekkend serviceapparaat. De planning vindt plaats in ons Client Management Systeem waarin de daadwerkelijke uitvoering en rapportages nauwkeurig worden gecontroleerd en bewaakt.

Preventief Onderhoud (Preventive Service Agreement = PSA)

Preventief onderhoud houdt in het frequent preventief controleren van de apparatuur, het afregelen hiervan en het functioneel testen. Na het afsluiten van een PSA heeft u de mogelijkheid om een SLA af te sluiten.

Correctief onderhoud (Service Level Agreement = SLA)

Correctief onderhoud houdt in het afsluiten van een contract voor het 24 uur, 7 dagen per week beschikbaar zijn voor het oplossen van storingen op locatie en het leveren van telefonische support t.b.v. de hardware, waarbij responsetijden vastliggen. Een dergelijke overeenkomst is enkel mogelijk na het afsluiten van een PSA.

Software onderhoud (Software Support Agreement = SSA)

Een Software Support Agreement houdt in het afsluiten van een contract voor het verlenen van telefonische support t.a.v. de software en het leveren van jaarlijks noodzakelijke updates en patches. Een dergelijke overeenkomst wordt doorgaans verplicht gesteld door de leverancier (ontwikkelaar) van de software.

Garantiecontract

Voor nieuwe systemen kunt u ook een garantiecontract afsluiten. Wij leveren daarvoor dezelfde diensten als in een PSA, SLA en SSA tegen een vast bedrag per jaar. U bent hierbij gevrijwaard van alle verdere kosten, dus eenvoudig te budgetteren.

Wij wijzen u tenslotte graag op de mogelijkheid ook apparatuur en systemen die door derden zijn geleverd in onderhoud te geven.