Branddetectie

Branddetectie

Brand is een van de grootste catastrofes die een organisatie kan overkomen, doorgaans beperkt het zich niet tot schade aan het vastgoed en mogelijk ook uw medewerkers, maar brengt vooral de continuïteit van uw bedrijf in gevaar:

60% van de door brand getroffen bedrijven gaat failliet…….

Een brandbeveiligingssysteem is een combinatie van preventie, detecteren, melden, ontruimen en blussen, welke punten worden vastgelegd in een Programma Van Eisen (PVE), dat ook ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de brandweer en de verzekeraar.

Preventie

Door onze ruime ervaring en goede contacten met brandweerkorpsen kunnen wij u gedegen adviseren over de brandpreventiemaatregelen in uw specifieke geval.

Detectie

Het is van belang om al in een vroeg stadium een brandhaard of rookontwikkeling te detecteren en te weten in welke ruimte dit plaatsvindt. Wij bieden u hiervoor een uitgebreid scala van detectiemiddelen en signaleringssystemen.

Melden

Naast een locale signalering kan er ook een melding uitgaan naar een BHV’er,  meldkamer en/of de brandweer.

Ontruiming

Hier ligt het ontruimingsplan volgens het PVE aan ten grondslag met als onderdelen bewegwijzering, loop- en noodverlichting, automatische deuren etc.
Als signalering tot ontruiming kan een slow-whoop signaal en/of gesproken woord weergave gebruikt worden, zelfs in meerdere talen.

Blusmiddelen

De bekendste blusmiddelen zijn “losse” poeder/schuimblussers en sprinklerinstallaties.
Specialistische toepassingen zijn Inert blussen en  blusgassystemen als CO2 en FM200. Door de ruime keuze van blusgassen en blussystemen kan voor iedere situatie de optimale oplossing geboden worden.

Gebruiksvergunning, Ontruimingsplan & Plattegronden

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een gebruiksvergunning en een gebruiksmelding. Bijvoorbeeld panden waarin meer dan 10 personen slapen, waar meer dan 12 gehandicapten of meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar verblijven hebben altijd een gebruiksvergunning nodig. Voor de meeste overige doeleinden, voldoet een gebruiksmelding. De stappen die voor de gebruikersmelding en gebruikersvergunning doorlopen dienen te worden zijn nagenoeg gelijk.
Wanneer u een gebruiksvergunning aanvraagt bij uw gemeente, heeft u ondersteunend tekenwerk nodig. Omdat dit goedgekeurd moet worden door de gemeente en de brandweer, dienen de tekeningen te voldoen aan zeer strenge eisen.  Zo moet ondermeer duidelijk zijn waar er zich brandhaspels, blusmiddelen, brandmelders etc. bevinden.
Één van de eisen van de brandweer is dat er in een bedrijfspand altijd een ontruimingsplan aanwezig is, welke  op meerdere strategische plaatsen in het gebouw wordt opgehangen.

Branddetectie
brandmelder
haspel
nooduitgang

LanckerWolters verzorgt o.a.:
• Opstellen PvE, brandbeveiligingsplan en ontwerptekeningen.
• Maken van een ontruimingsplan, vluchtplan en tekeningen
• Hulp bij aanvraag gebruikersvergunning / Gebruikersmelding.
• Hulp bij communicatie met de Regionale Brandweer.
• Implementatie branddetectie- en brandblusmiddelen.
• Implementatie ontruiming- en BHV oproepsystemen.
• Implementatie van nood- en vluchtverlichting, signalering.

Strategische partners
LanckerWolters werkt samen met een aantal strategische branddetectie partners met o.a. de volgende erkenningen:
• Erkende opstellers van Programma’s van Eisen (PVE’s)
• Erkende Projecteringsdeskundigen
• Erkende Branddetectiebedrijven
• Erkende bedrijven met een “PED” Verklaring (Pressure Equipment Directive)